Menu

Konflikt serologiczny – co warto o nim wiedzieć?

Konflikt serologiczny jest zjawiskiem związanym z grupami krwi dziecka i matki. Uznaje się, że jest chorobą płodu (noworodka), u matki przebiega całkowicie bezobjawowo. Czynnikiem jaki prowadzi do rozwoju tej choroby jest niezgodność grup krwi, a dokładniej braku we krwi matki antygenów krwinkowych Rh(-), które są obecne u ojca dziecka Rh(+).

Na czym polega konflikt serologiczny?

Większość kobiet we krwi ma czynnik Rh(+). Szacuje się, że około 15% kobiet ma czynnik Rh(-). Konflikt serologiczny dotyczy tylko dzieci kobiet z czynnikiem ujemnym, czyli tych, które nie mają we krwi antygenu Rh.

Rodzaje konfliktu serologicznego

Konflikt serologiczny może rozwijać się w trzech postaciach:

  • Żółtaczka hemolityczna o ciężkim przebiegu – objawy żółtaczki pojawiają się w pierwszej dobie życie dziecka. Aby zapobiec nadmiernemu wzrostowi stężenia bilirubiny we krwi należy wdrożyć natychmiast leczenie, zapobiegnie to uszkodzeniu mózgu dziecka. Żółtaczka hemolityczna występuje rzadko.
  • Obrzęk płodu – dziecko wykazuje obrzęk narządów oraz tkanek skórnych i podskórnych. Ten typ konfliktu może prowadzić do obumarcia płodu w jamie macicy, ale dzięki odpowiedniemu leczeniu w ciąży do powikłań dochodzi rzadko.
  • Ciężka anemia – występuje najczęściej. U dziecka dochodzi do patologicznego powiększenia śledziony i wątroby. Noworodek wykazuje objawy takie jak ciężki oddech, sapanie, ruch nosa podczas łapania oddechu.

Profilaktyka konfliktu serologicznego

Na początku ciąży, podczas jej rozpoznania lekarz zleci oznaczenie grupy krwi matki i może zapytać o grupę krwi ojca dziecka. Oznaczenie grupy krwi pozwala na rzetelną i pewną ocenę ryzyka wystąpienia konfliktu, oraz wyznacza rytm późniejszych kontroli i ewentualnego leczenia.

Po urodzeniu oznacza się grupę krwi dziecka. Jeśli w krwi oznaczono czynnik Rh dodatni, w ciągu trzech dni od porodu podaje się immunoglobulinę, która ma za zadanie zlikwidować krwinki płodu, które przedostały się do krążenia matki. Dzięki temu można zapobiec późniejszym problemom z zajściem i utrzymaniem kolejnej ciąży.

Warto wiedzieć, że w obecnych czasach lekarze świetnie sobie radzą z prowadzeniem ciąż i porodami w przypadku kobiet z wysokim ryzykiem wystąpienia konfliktu. Obecnie nie jest to częsta przyczyna powikłań czy niepełnosprawności u dzieci.

275 views